Το μοναδικό στο είδος του στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Ο Douglas Ross παρουσίασε μια εργασία σχετικά με τον προγραμματισμό Gestalt

Προγραμματισμός Gestalt;;;

Σε αυτό μας «βοήθησε» ο μηχανικός υπολογιστών Douglas Ross, ο οποίος στις 07.02.1956 παρουσίασε μια εργασία σχετικά με τον προγραμματισμό Gestalt στο Western Joint Computer Conference στο Los Angleles.

Ο Ross είχε πειραματιστεί με τον προγραμματισμό ενώ εργαζόταν για την Air Force και την Emerson Electric Co. Δείτε την εικόνα και την οπτικοποιημένη ερμηνεία καθώς και το pdf στα σχόλια.
Εν συντομία: Σε κάθε ανθρώπινη προσπάθεια υπάρχουν τρεις μεγάλες φάσεις: σύλληψη, έκφραση και εκτέλεση. Ο προγραμματισμός Gestalt είναι μια προσπάθεια να καταστούν αυτές οι τρεις φάσεις όσο το δυνατόν πιο ταυτόσημες μεταξύ τους σε σχέση με τον προγραμματισμό υπολογιστών. Σε αυτό το άρθρο η λέξη Gestalt χρησιμοποιείται για να δηλώσει την έννοια μιας διεργασίας που θα εκτελεστεί από έναν υπολογιστή.

Σε ένα σύστημα προγραμματισμού Gestalt, το Gestalt ή αλλιώς η ιδέα, εκφράζεται απλά και χωρίς ασάφειες σε μια ειδική γλώσσα, αντί μέσω κώδικα μηχανής, ψευδοκώδικα, υπορουτίνων κ.λπ. Χρησιμοποιώντας ένα σύστημα Gestalt, η ίδια η έκφραση του προγραμματισμού συνδέει εντολές ή σετ εντολών με τέτοιο τρόπο ούτως ώστε να λειτουργούν μεμονωμένα ή κατά ομάδες, για την επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος.

Ο σκοπός ενός συστήματος Gestalt είναι να διευκολύνει τη μετάδοση γενικών ιδεών όπως σε μια συνομιλία, μεταξύ ενός ανθρώπου και ενός υπολογιστή, έτσι ώστε να μπορεί να γίνει η μέγιστη χρήση των αντίστοιχων δυνατοτήτων τους.

#recall_memory #hellenicITmuseum #elmp #museum #technologymuseum #todayintechhistory #Gestalt #Gestaltprogrammimg #DouglasRoss #computer #computerscience

Πηγή κειμένου

Πηγή εικόνας

Post a comment