Το μοναδικό στο είδος του στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Δημοσιεύθηκε η εργασία του Alan Turing, όπου αργότερα θα αποτελούσε την «Turing Machine»

«Μεταφερόμαστε» στα τέλη της δεκαετίας του 1930 όπου κάποιοι άνθρωποι είχαν ξεκινήσει να θέτουν τις βάσεις των σύγχρονων υπολογιστών.

Στις 12 Νοεμβρίου του 1937, δημοσιεύθηκε η εργασία του Alan Turing με τίτλο «On Computable Numbers with an Application to the Entscheidungs-problem».

Χρονικά το κείμενο εμφανίστηκε σχεδόν ταυτόχρονα με:
Το έργο του Konrad Zuse στην πρώτη από τις μηχανές Z στη Γερμανία.
Το έργο του John Vincent Atanasoff στο υπολογιστή ABC.
Το έργο του George Stibitz στα τηλεφωνικά συστήματα της Bell και το έργο του Howard Aiken στον υπολογιστή Mark1 στο Harvard.

Αργότερα η εργασία αυτή μετονομάστηκε σε «Turing Machine» και περιείχε τις θεμελιώδεις έννοιες των υπολογιστών πάνω στις οποίες βασίστηκε η θεωρία των υπολογιστικών συστημάτων.

 

#recall_memory #hellenicITmuseum #elmp #museum #technologymuseum #todayintechhistory #AlanTuring #Turingmachine #innovator

Πηγή κειμένου

Πηγή εικόνας

Post a comment