Το μοναδικό στο είδος του στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

PC Magazine | Τεύχος 142

[flipbook height="800" pdf="http://elmp.gr/wp-content/uploads/2017/01/PC-MAGAZINE_10_2016_142_Retro.pdf"]