Το μοναδικό στο είδος του στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

PC Magazine | Τεύχος 139

[flipbook height="800" pdf="http://elmp.gr/wp-content/uploads/2017/01/PC-MAGAZINE_07_2016_139_Retro.pdf"]