Το μοναδικό στο είδος του στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

christmas-factory