Το μοναδικό στο είδος του στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

20191129_153935_1280