Το μοναδικό στο είδος του στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Έκθεση Άβαξ

Πλευρές της ιστορίας των υπολογιστών στην Ελλάδα

Το Ελληνικό Μουσείο Πληροφορικής συμμετείχε στην έκθεση “Άβαξ – Πλευρές της ιστορίας των υπολογιστών στην Ελλάδα’’ (06.12.2001 – 26.04.2012) που διοργανώθηκε από το Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών.

Στο πλαίσιο της έκθεσης αυτής, το Μουσείο παρουσίασε στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών στην Αθήνα, στο Ομήρειο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Χίου και στο Καμπέρειο Πνευματικό Ίδρυμα στα Ιωάννινα μέρος των εκθεμάτων του σε μικρούς και μεγάλους φίλους της τεχνολογίας.

Η έκθεση διοργανώθηκε με μεγάλη επιτυχία, γεγονός που επισφραγίστηκε από τη μεγάλη προσέλευση επισκεπτών.