Το μοναδικό στο είδος του στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

GR80s

Το ΕΛ.Μ.Π. θα συμμετάσχει με μικρή έκθεση στην εκδήλωση GR80s αφιερωμένη στην Ελλάδα της δεκαετίας του ’80.

www.gr80s.gr

 

  • 30 Ιανουαρίου 2017 10:00 - 26 Μαρτίου 2017 20:00
  • 10:00