Το μοναδικό στο είδος του στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

  • Artwork
  • Artwork
  • Artwork
  • Artwork

Post a comment

Panasonic Notebook Computer 170

Επεξεργαστής: ΝEC V20, Λειτουργικό Σύστημα: DOS 3.3, Μνήμη RAM: 640 KB, Έτος: 1988

Το Panasonic Notebook Computer 170 είναι φορητός υπολογιστής της ιαπωνικής εταιρείας Panasonic και χρονολογείται το 1988. Βασίζεται σε έναν επεξεργαστή NEC V20, είχε λογισμικό DOS 3.3 και μνήμη RAM 640 ΚΒ, η οποία μπορούσε να επεκταθεί έως 1,6 ΜΒ. Το συγκεκριμένο μοντέλο δεν έχει ιδιαίτερα διακοσμητικά στοιχεία, αλλά διαθέτει ευανάγνωστη οθόνη και άνετο πληκτρολόγιο.

CPU: ΝEC V20, Operating System: DOS 3.3, RAM: 640 KB, Year: 1988

The Panasonic Notebook Computer 170 is a notebook computer from the Japanese company Panasonic and it is dated from 1988. Based on a NEC V20 processor, it had DOS 3.3 software and 640 KB of RAM, which could be expanded up to 1.6 MB. This particular model does not have particularly decorative elements, but it has an easy-to-read screen and a comfortable keyboard.