Το μοναδικό στο είδος του στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.