Το μοναδικό στο είδος του στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

-Αναζήτηση Ξεναγού-

Το Ελληνικό Μουσείο Πληροφορικής αναζητά ξεναγό για την πραγματοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων & ξεναγήσεων.

Αφορά 8ωρη, 5νθήμερη εργασία (Δεύτερα έως Παρασκευή).
Χρονικό διάστημα: 7 μήνες,
Ηλικιακό όριο: έως 29 ετών.

  • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ/ΙΕΚ επιθυμητό
  • Γνώση αγγλικών

Προσόντα που είναι απαραίτητα για την θέση: Επικοινωνιακός/η, Διαχείριση κοινού,

  • Πολύ καλή γνώση υπολογιστών
  • Εξοικείωση με την τεχνολογία
  • Γνώσεις από την ιστορία των υπολογιστών

 

Το σύνολο του μισθολογικού κόστους καλύπτεται από την Δ.ΥΠ.Α. (πρώην ΟΑΕΔ). Το πρόγραμμα διαρκεί 7 μήνες και η Δ.ΥΠ.Α. θα καταβάλει στους ωφελούμενους μηνιαία αποζημίωση ίση με τον νόμιμο κατώτατο καθαρό μισθό (με πλήρεις ασφαλιστικές εισφορές), καθώς και αναλογία δώρων εορτών και επιδόματος αδείας.
Λεπτομέρειες εδώ.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους στο info@elmp.gr
ή να τηλεφωνήσουν στα +30 6932 333 264, 210 300 7010

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές έως τις 31.10.2022