Το μοναδικό στο είδος του στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

20190929_155317_1280