Το μοναδικό στο είδος του στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

20190928_134243_1280