Το μοναδικό στο είδος του στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

20190928_103939_1280