Το μοναδικό στο είδος του στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

20190926_195312_1280