Το μοναδικό στο είδος του στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

20190923_173426_1280