Το μοναδικό στο είδος του στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

20190923_172806_1280