Το μοναδικό στο είδος του στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

20190920_171947_1280