Το μοναδικό στο είδος του στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

20190920_171940_1280