Το μοναδικό στο είδος του στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Hewlett Packard 150 II

Επεξεργαστής Intel 8088 @ 8MHz, μνήμη RAM 256KB, λειτουργικό σύστημα MS-DOS, έτος 1985

O  υπολογιστής HP 150 ήταν η προσπάθεια της Hewlett Packard να παράγει έναν φιλικό προς το χρήστη υπολογιστή γραφείου, ο οποίος κυκλοφόρησε στην αγορά το 1985. Ο επεξεργαστής που διαθέτει το μοντέλο αυτό είναι Intel 8088 με ταχύτητα 8MHz. Είναι ένα σύστημα που βασίζεται στο MS-DOS, αλλά δεν είναι συμβατό με το IBM. Ο υπολογιστής είναι ενσωματωμένος στην οθόνη με μονάδες δίσκου ως εξωτερικές μονάδες.

Ένα από τα κύρια ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά του είναι η “οθόνη αφής” (οθόνη 9 ιντσών της Sony). Στην πραγματικότητα, δεν είναι μια πραγματική οθόνη αφής, υπάρχουν πολλοί πομποί και δέκτες υπερύθρων γύρω από την οθόνη που ανιχνεύουν τη θέση των αντικειμένων που βρίσκονται πάνω σε αυτή, όπως για παράδειγμα  ένα δάχτυλο ή ένα μολύβι. Η ιδέα της οθόνης αφής προέρχεται από την HP Grenoble.

Ο  υπολογιστής αυτός χρησιμοποιεί ένα πρόγραμμα κελύφους ή διεπαφής που ονομάζεται Personal Manager ή PAM και όχι το κέλυφος γραμμής εντολών DOS. Αυτό επιτρέπει στο χρήστη να επιλέξει εγκατεστημένες εφαρμογές από την οθόνη. Επιπλέον, υπάρχουν βοηθητικά προγράμματα για την εγκατάσταση εφαρμογών σε PAM, δίσκους μορφοποίησης και για τη διαμόρφωση περιφερειακών συσκευών.

Ο  υπολογιστής HP 150 χρησιμοποιεί δισκέτες 3,5 ιντσών, όταν όλοι οι άλλοι υπολογιστές χρησιμοποίησαν δισκέτες 5,25 ιντσών. Τα πρώτα μοντέλα χρησιμοποιούσαν δίσκους 270 KB, αντικαταστάθηκαν με δισκέτες 720 KB. Η μνήμη RAM έχει χωρητικότητα 256KB, ενώ ο σκληρός δίσκος έχει χωρητικότητα 15MB.

The HP 150 was the effort of Hewlett Packard to produce a user-friendly desktop computer that was released on the market in 1985. The processor featuring this model is Intel 8088 at 8MHz. It is an MS-DOS-based system but is not compatible with IBM. The computer is built-in on-screen with drives as external drives.

One of its main features is the “touch screen” (Sony’s 9-inch screen). In fact, it is not a real touchscreen, there are many infrared transmitters and receivers around the screen that detect the location of the objects on it, such as a finger or a pencil. The touch screen idea comes from HP Grenoble.

This computer uses a shell or interface program called Personal Manager or PAM and not the DOS command line shell. This allows the user to select installed apps from the screen. In addition, there are utilities for installing PAM applications, formatting disks, and peripheral devices.

The HP 150 uses 3.5-inch floppy disks when all other computers used 5.25-inch floppy disks. The first models used 270 KB disks, replaced with 720 KB floppy disks. The RAM has a capacity of 256KB, while the hard drive has a capacity of 15MB.

Πηγή