Το μοναδικό στο είδος του στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Ιστιοπλοϊκός

Ιστοσελίδα της τοποθεσίας που θα γίνει το event : Ιστιοπλοϊκός