Το μοναδικό στο είδος του στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Toshiba T1200

Επεξεργαστής Intel 80C86 @ 9.54 MHz, μνήμη RAM 1MB, λειτουργικό σύστημα MS-DOS, έτος 1987

Το μοντέλο Toshiba T1200 ήταν ένας φορητός υπολογιστής κατασκευασμένος από την Toshiba Corporation και κυκλοφόρησε στην αγορά  το 1987. Ήταν μια αναβαθμισμένη έκδοση του Toshiba T1100 Plus. Διαθέτει επεξεργαστή Intel 80C86 με ταχύτητα 9.54 MHz, 1 MB μνήμης RAM, εκ των οποίων 384 kB θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για LIM EMS ή ως κάρτα γραφικών RAMdisk, έχει λειτουργικό σύστημα MS-DOS, CGA, μία δισκέτα 3,5 ιντσών και ένα σκληρό δίσκο 20 MB. Ο σκληρός δίσκος του T1200 είχε μια ασυνήθιστη διασύνδεση 26 ακίδων από τη JVC, ασύμβατη με τις διεπαφές ST506 / 412 ή ATA. Οι μονάδες δισκέτας συνδέθηκαν χρησιμοποιώντας παρόμοιους συνδετήρες 26 ακίδων. Ο υπολογιστής είχε πολλές μοναδικές λειτουργίες, όπως η σκληρή μνήμη RAM – ένα μικρό μέρος της μνήμης RAM ήταν με μπαταρία και μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως μη πτητικός σκληρός δίσκος. Μια άλλη λειτουργία επέτρεψε να αναστείλει το σύστημα ή να ελέγξει την ισχύ του σκληρού δίσκου (που εξακολουθούσε να εξαρτάται από τον διακόπτη on / off του σκληρού δίσκου).

The Toshiba T1200 was a laptop manufactured by Toshiba Corporation and was launched in 1987. It was an upgraded version of the Toshiba T1100 Plus. It has an Intel 80C86 processor at 9.54 MHz, 1 MB of RAM, of which 384 KB could be used for LIM EMS or as a RAMdisk graphics card, MS-DOS, CGA, a 3.5-inch disk and a hard disk 20 MB disk. The T1200 hard drive had an unusual 26-pin interface from JVC, incompatible with the ST506 / 412 or ATA interfaces. Floppy drives were connected using similar 26-pin connectors. The computer had many unique features, such as hard disk RAM – a small amount of RAM was battery-powered and could be used as a non-volatile hard drive. Another feature allowed you to suspend the system or check the hard drive power (which still depended on the hard disk’s on / off switch).

Πηγή