Το μοναδικό στο είδος του στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Sharp PC 4600

Επεξεργαστής Intel 80188 @10 MHz, μνήμη RAM 640KB, λειτουργικό σύστημα MS-DOS 3.3, έτος 1987

Ο υπολογιστής Sharp PC 4600 είναι τυπικός φορητός υπολογιστής συμβατός με PC, ο οποίος κυκλοφόρησε το 1987. Η σειρά PC-4600 είναι μια εξέλιξη των 4500 μοντέλων και ουσιαστικά διαφοροποιείται από έναν ταχύτερο επεξεργαστή. Το συγκεκριμένο μοντέλο διαθέτει επεξεργαστή Intel 80188 με ταχύτητα 10 MHz, ο οποίος θεωρείται ως ειδικό χαρακτηριστικό, καθώς είναι ένα σπάνιο είδος επεξεργαστή. Η μνήμη RAM που έχει είναι 640KB, ενώ ο σκληρός δίσκος έχει χωρητικότητα  40 MB. Το πληκτρολόγιό του είναι κατηγορίας QWERTY με  90 πλήκτρα. Το λειτουργικό σύστημα  που διαθέτει είναι MS-DOS 3.3.

The Sharp PC 4600 is a standard PC-compatible notebook that was released in 1987. The PC-4600 series is an evolution of 4500 models and is basically different from a faster processor. This model features an Intel 80188 processor at 10 MHz, which is considered a special feature as it is a rare kind of processor. Its RAM has 640KB while the hard drive has a capacity of 40MB. Its keypad is a QWERTY class with 90 keys. Its operating system is MS-DOS 3.3.

Πηγή