Λοιπά εκθέματα

Στο Μουσείο Πληροφορικής μπορείς να δεις

  • Παλιά σταθερά τηλέφωνα

  • Παλιά κινητά τηλέφωνα

  • Παλιές τηλεοράσεις

 

  • Παλιά βιβλία

 

  • Παλιά περιοδικά

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------