Το μοναδικό στο είδος του στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

20191130_204309_1280