Το μοναδικό στο είδος του στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

20200130_204620