Το μοναδικό στο είδος του στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

20190928_121130_1280