Το μοναδικό στο είδος του στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

20190927_214408_1280