Το μοναδικό στο είδος του στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

20190926_194210_1280