Το μοναδικό στο είδος του στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

  • Artwork
  • Artwork

Zenith Data System Z-STAR ES

Το μοντέλο Zenith Data System Z-STAR ES κυκλοφόρησε στην αγορά το 1988, είναι φορητός υπολογιστής και βασίζεται σε μικροεπεξεργαστές σειράς 486, . Τα τυπικά μεγέθη σκληρού δίσκου IDE είναι 250MB και 420MB. Το συγκεκριμένο μοντέλο έχει 4MB μνήμη συστήματος συνδεδεμένα στην μητρική πλακέτα και είναι επεκτάσιμα σε 8MB, 12MB ή 20MB. Τα πάνελ LCD που χρησιμοποιούνται είναι STN μονόχρωμο ή DSTN χρώμα. Η τυπική μνήμη βίντεο είναι 512KB για μονόχρωμα και έγχρωμα μοντέλα. Η εξωτερική υποστήριξη βίντεο περιλαμβάνει 640 x 480 (16 χρώματα) και 640 x 480 (256 χρώματα).

Στα χαρακτηριστικά του περιλαμβάνονται μία υποδοχή PCMCIA Τύπου ΙΙ ή μια υποδοχή Τύπου ΙΙΙ, ενσωματωμένη συσκευή εντοπισμού trackball, μετατροπέας, μία σειριακή θύρα, μία παράλληλη θύρα, εξωτερική θύρα βίντεο VGA, θύρα πληκτρολογίου συμβατή με PS / 2, αρθρωτή μονάδα δισκέτας, ενσωματωμένο μετασχηματιστή AC.

The Zenith Data System Z-STAR ES was launched in 1988. It is a laptop and based on 486 series microprocessors. Standard IDE hard drives are 250MB and 420MB. This model has 4MB of system memory connected to the motherboard and is expandable to 8MB, 12MB or 20MB. The LCD panels used are STN monochrome or DSTN color. Standard video memory is 512KB for monochrome and color models. External video support includes 640 x 480 (16 colors) and 640 x 480 (256 colors).

Features include a PCMCIA Type II slot or a Type III slot, built-in trackball tracking device, inverter, serial port, parallel port, external VGA video port, PS / 2 compatible keyboard connector, floppy disk drive, built-in AC adapter .

Πηγή