Το μοναδικό στο είδος του στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

VICTOR Automatic Calculator

Το μοντέλο VICTOR Automatic Calculator χρονολογείται ότι δημιουργήθηκε το 1959 σύμφωνα με τον Σύνδεσμο Εξουσιοδοτημένων Μηχανών του Εθνικού Γραφείου. Αυτό το μοντέλο είναι μια ηλεκτρική μηχανή προσθήκης δέκα κλειδιών, έχει ένα καφέ μεταλλικό πλαίσιο, δέκα καφέ αριθμητικά πλήκτρα σε ένα μπλοκ και τρεις μοχλούς. Μια μπάρα φέρει την ένδειξη C, μια άλλη σημειωμένη και μια τρίτη δεν έχει κανένα σημάδι. Ένα κόκκινο κουμπί βρίσκεται στο επάνω δεξιό μέρος του πληκτρολογίου. Ο δείκτης θέσης βρίσκεται πάνω από τα αριθμητικά πλήκτρα, ο μηχανισμός εκτύπωσης και ο κινητήρας βρίσκονται στο πίσω μέρος. Το μηχάνημα προσθέτει αριθμούς με δέκα ψηφία και εκτυπώνει εντεκαψήφια αποτελέσματα. Ένα ηλεκτρικό καλώδιο επεκτείνει την πλάτη. Στο μηχάνημα υπάρχει ρολό χαρτιού.

The VICTOR Automatic Calculator is dated in 1959, according to the National Office of Authorized Engines Association. This model is an electric ten-key add-on engine, has a brown metal frame, ten brown numeric keys in a block and three levers. A bar is marked C, another is marked and a third has no mark. A red button is located at the top right of the keyboard. The position indicator is above the numeric keys, the print engine and the engine are located on the rear. The machine adds ten-digit numbers and prints eleven-digit results. An electric cable extends the back. There is a roll of paper in the machine.

Πηγή