Το μοναδικό στο είδος του στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Toshiba BC-815

Το μοντέλο Toshiba BC-815 είναι μια αριθμητική αριθμομηχανή με ακρίβεια 8 ψηφίων και αλγεβρική λογική. Κυκλοφόρησε το 1975.  Έχει 6 λειτουργίες, 23 πλήκτρα και μία οθόνη VFD (φθορισμού κενού). Η πηγή ενέργειας είναι μπαταρίες 4xAA. Διαθέτει αντάπτορα εναλλασόμενου ρεύματος BH-104,108 (110V) ή BH-105,109 (220V).

The Toshiba BC-815 is a numeric calculator with 8-digit precision and algebraic logic. It was released in 1975. It has 6 functions, 23 keys and one VFD (vacuum fluorescence) screen. The power source is 4xAA batteries. It has an AC adapter BH-104,108 (110V) or BH-105,109 (220V).

Πηγή