Το μοναδικό στο είδος του στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Timex Sinclair 1000

Επεξεργαστής Zilog Z80A @3.25MHz, μνήμη RAM 1KB, λειτουργικό σύστημα Sinclair BASIC, έτος 1982

Ο Timex.Sinclair 1000 (TS1000) ήταν ο πρώτος υπολογιστής που κατασκευάστηκε από την Timex Sinclair. Ήταν η αμερικάνικη έκδοση του Sinclair ZX81. Είχε το μέγεθος βιβλίου και ζύγιζε 600γρ. περίπου. Η διαφορά τους ήταν ότι η μνήμη RAM του TS-1000 ήταν 2ΚΒ. Συνδέεται με μια οθόνη και μαζί με την αγορά του περιλάμβανε ένα μικρό εκτυπωτή  και μια μονάδα RAM επέκτασης 16KB. Το πληκτρολόγιο του υπολογιστή ήταν επίπεδο και τα πλήκτρα χρησιμοποιούσαν μαύρους χαρακτήρες σε λευκό φόντο. Ορισμένες λέξεις-κλειδιά απαιτούσαν μια σύντομη ακολουθία πλήκτρων. Τα δεδομένα του ήταν αποθηκευμένα σε μια κασέτα. Χρησιμοποιούταν για διαχείριση του προϋπολογισμού αλλά και για ψυχαγωγικούς σκοπούς. Οι περιορισμοί του μηχανήματος κατέστησαν τα καθήκοντα του στοιχειώδη. Χρησιμοποίησε μια μορφή BASIC ως βασική διασύνδεση και γλώσσα προγραμματισμού.

The Timex Sinclair 1000 (TS1000) was the first computer produced by Timex Sinclair. It was the U.S version of Sinclair ZX81. It had the size of a book and weighed 600gr. Their difference was that the TS-1000’s RAM was 2KB. It connects with a screen and it included a small printer and a RAM expansion 16KB. The computer keyboard was flat and the keys used black characters on a white background. Some keywords required a short sequence of keystrokes. Data was stored on a cassette tape. It could be used for tasks as budget management and entertainment. The limitations of the machine made tasks rudimentary. It used a form of BASIC as its primary interface and programming language.

 

Πηγή: