Το μοναδικό στο είδος του στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Texas Instruments Travelmate 4000M

Ενώ η μάρκα TravelMate συνδέεται με την Acer στις μέρες μας,  είναι γνωστή από το 1990 περίπου, όταν χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά από την Texas Instruments. Πριν από την πώληση των δικαιωμάτων της στην Acer το 1997, η Texas Instruments – που παράγει υπολογιστές από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 – εισήγαγε το σύστημα  TravelMate 2000 το 1990.

 

While the TravelMate brand ist associated to Acer in present days, the brand is known since around 1990, when used the first time by Texas Instruments. Before sellings it’s computing division off to Acer in 1997, Texas Instruments – producing computers since the early 80s – introduced the  TravelMate 2000 in 1990.Since its initial release the TravelMate underwent several refits, with the 4000 series beeing third generation built on Intels 80486 line of processors, debuting in around 1994.Sporting 486 CPUs in the speed range between 25 und 75 MHz, a default RAM size of 8 MiB and hard drives starting at 210 MiB, the 4000 series offered good portability at decent performance.With the optional docking station, the TravelMate 4000M could also act as a full desktop replacement, including a built-in multimedia CD-ROM drive.As opposed to other systems at the time, the BIOS setup can’t be accessed during the POST phase (or at least, I didn’t figure out how). But booting into a plain DOS session allows the setup utility the be accessed by simply pressing CTRL+ALT+ESCAPE.Optionally, one might press FN+ESCAPE in plain DOS, which is supposed to run a programm called “SET_UP” off your hard drive, which offers the same capabilities.

πηγή