Το μοναδικό στο είδος του στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Texas Instruments SR-52

Το μοντέλο Texas Instruments SR-52 είναι προγραμματιζόμενη αριθμομηχανή με ακρίβεια 10 ψηφίων και αλγεβρική λογική. Πρόκειται για την πρώτη φορητή αριθμομηχανή από την Texas Instruments. Είναι επίσης η πρώτη προγραμματιζόμενη υπολογιστική συσκευή. Χρησιμοποιεί μπαταρία BP-1 και προσαρμογέα εναλλασσόμενου ρεύματος AC-9130. Διαθέτει έναν άγνωστο αριθμό λειτουργιών, 45 πλήκτρα και μια οθόνη LED, χαρακτηριστική των υπολογιστών αυτής της εποχής.

The Texas Instruments SR-52 is a programmable calculator with 10 digits accuracy and algebraic logic. This is the first portable calculator from Texas Instruments. It is also the first programmable computing device. It uses a BP-1 battery and an AC-9130 AC adapter. It has an unknown number of functions, 45 keys and an LED display, typical of the computers of this era.

Πηγή