Το μοναδικό στο είδος του στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Texas Instruments SR-50A

Το μοντέλο Texas Instruments SR-50A είναι μια επιστημονική αριθμομηχανή που κυκλοφόρησε στην αγορά το 1973. Το μόνο πλεονέκτημα σε σύγκριση με τους πρώτους υπολογιστές SR-50 είναι ότι η ακρίβεια υπολογισμού είναι υψηλότερη. Διαθέτει ακρίβεια 10 ψηφίων και αλγεβρική λογική. Έχει 30 λειτουργίες, 40 πλήκτρα και μια οθόνη LED, χαρακτηριστική των υπολογιστών αυτής της εποχής. Επίσης διαθέτει αντάπτορα  εναλλασόμενου ρεύματος AC9130 ή AC9130A. Η μπαταρία του είναι της μορφής BP1A.

The Texas Instruments SR-50A is a scientific calculator launched in 1973. The only advantage compared to the first SR-50 computers is that the accuracy of the calculation is higher. It has 10 digits accuracy and algebraic logic. It has 30 functions, 40 keys and an LED display, typical of the computers of this era. It also has an AC9130 or AC9130A AC adapter. Its battery is BP1A.

Πηγή