Το μοναδικό στο είδος του στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Texas Instruments Programmable 59

Το  μοντέλο Texas Instruments -59 είναι μια πρώιμη προγραμματιζόμενη αριθμομηχανή τσέπης που κατασκευάστηκε από την Texas Instruments  το 1977. Ο κατασκευαστής παρείχε ένα σύστημα για τη μνήμη μεταξύ των μητρώων δεδομένων και της αποθήκευσης του προγράμματος. Είναι ο διάδοχος του Texas Instruments SR-52, βέβαια ο Texas Instruments Programmable 59 έχει περίπου διπλάσια μνήμη η οποία είναι πιο ευέλικτη.  Έτσι τετραπλασιάζει τον αριθμό των βημάτων του προγράμματος αποθήκευσης και προσθέτει “ROM Program Modules”, ενσωματωμένο τσιπ ROM ικανό να κρατήσει 5000 βήματα προγράμματος. Όπως και το SR-52, διαθέτει έναν αναγνώστη μαγνητικών καρτών για εξωτερική αποθήκευση. Το ένα τέταρτο της μνήμης αποθηκεύεται σε κάθε πλευρά μίας κάρτας. Τα περιεχόμενα αυτής της μνήμης χάνονται όταν απενεργοποιηθεί η αριθμομηχανή.

The Texas Instruments -59 model is an early programmable pocket calculator manufactured by Texas Instruments in 1977. The manufacturer provided a system for memory between data loggers and storage of the program. It is the successor to Texas Instruments SR-52, of course Texas Instruments Programmable 59 has about twice the memory that is more flexible. This quadruples the number of steps in the storage program and adds “ROM Program Modules”, a built-in ROM chip capable of holding 5000 program steps. Like the SR-52, it has a magnetic card reader for external storage. One quarter of the memory is stored on each side of a card. The contents of this memory are lost when the calculator is turned off.

Πηγή