Το μοναδικό στο είδος του στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

  • Artwork
  • Artwork

Texas Instruments Programmable 58C

Το μοντέλο Texas Instruments Programmable-58C είναι προγραμματισμένος επιστημονικός υπολογιστής, ο οποίος κατασκευάστηκε το 1979, είναι διάδοχος του Texas Instruments Programmable 58. Αντίθετα με τον προκάτοχό του, διαθέτει σταθερή μνήμη, δηλαδή τα προγράμματα και οι αριθμοί  μπορούν να διατηρηθούν όταν απενεργοποιηθεί η αριθμομηχανή. Έχει μια μαύρη πλαστική θήκη, μια σειρά από σαράντα πέντε ορθογώνια πλαστικά πλήκτρα, τα περισσότερα από τα οποία μπορούν να εκτελέσουν μια διπλή λειτουργία. Η αριθμομηχανή μπορεί να λειτουργήσει  πατώντας τα πλήκτρα με το χέρι. Θα μπορούσε να εκτελέσει μια ποικιλία από προεπιλεγμένες λειτουργίες από μια μονάδα που τοποθετήθηκε στο πίσω μέρος της θήκης. Τα προγράμματα θα μπορούσαν επίσης να εισαχθούν με τη χρήση ενός συνόλου κλειδιών και να αποθηκευτούν σε μία από τις δέκα τοποθεσίες (που σημειώνονται με τα γράμματα Α έως Ε). Ο υπολογιστής μπορεί να τροφοδοτηθεί από εξωτερικό προσαρμογέα ή από εσωτερική επαναφορτιζόμενη μπαταρία NiCd, αν και η μπαταρία πρέπει να παραμείνει παρούσα κατά τη χρήση του εξωτερικού προσαρμογέα εναλλασσόμενου ρεύματος για να αποφευχθεί ζημιά στο κύκλωμα της αριθμομηχανής.

The Texas Instruments Programmable-58C is a programmed science computer built in 1979 and is the successor to Texas Instruments Programmable 58. Unlike its predecessor, it has stable memory, meaning programs and numbers can be maintained when the calculator is turned off. It has a black plastic case, a series of forty-five rectangular plastic keys, most of which can perform a dual function. TThe calculator can operate by pressing the keys manually. It could perform a variety of default functions from a unit mounted on the back of the case. Programs could also be imported using a set of keys and stored in one of the ten locations (marked with letters A through E). The computer can be powered by an external adapter or an internal rechargeable NiCd battery, although the battery must remain present when using the external AC adapter to avoid damage to the calculator circuit.

Πηγή