Το μοναδικό στο είδος του στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Texas Instruments Programmable 57

Το μοντέλο Texas Instruments Programmable-57 ήταν μια  προγραμματιζόμενη αριθμομηχανή που δημιουργήθηκε από την Texas Instruments το 1977. Είχε 50 βήματα προγράμματος και 8 καταχωρητές μνήμης. Το Texas Instruments Programmable-57 δεν είχε μόνιμη μνήμη, έτσι τα προγράμματα που εισήχθησαν χάνονταν όταν η υπολογιστική μηχανή ήταν απενεργοποιημένη ή η μπαταρία έλειπε. Η έκδοση οθόνης LED του Texas Instruments Programmable-57 είχε επαναφορτιζόμενη μπαταρία νικελίου-καδμίου BP7 η οποία περιέχει δύο μπαταρίες μεγέθους AA και μερικά ηλεκτρονικά για να αυξήσει την τάση στο 9V που απαιτείται από την αριθμομηχανή. Μια δημοφιλής τροποποίηση είναι η τροφοδοσία από μια μπαταρία 9V και η χρήση του καλύμματος της μπαταρίας ενός LED TI-30 ή ενός τμήματος της αποσυναρμολογημένης μπαταρίας. Αυτή η τροποποίηση παρέχει καλύτερη διάρκεια ζωής της μπαταρίας από την αρχική μπαταρία.

The Texas Instruments Programmable-57 was a programmable calculator created by Texas Instruments in 1977. It had 50 program steps and 8 memory registers. Texas Instruments Programmable-57 had not permanent memory, so programs imported were lost when the computing engine was turned off or the battery was missing. The Texas Instruments Programmable-57 LED version had a BP7 nickel-cadmium rechargeable battery that contains two AA-sized batteries and some electronics to increase the 9V voltage required by the calculator. A popular modification is the power from a 9V battery and the use of a TI-30 LED battery cover or a part of the disassembled battery. This modification provides a better battery life than the original battery.