Το μοναδικό στο είδος του στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Texas Instruments LCD Programmer ATA1303

Το μοντέλο Texas Instruments LCD Programmer ATA1303 είναι ένας πολύ ασυνήθιστος υπολογιστής που κάνει μαθηματικά όχι μόνο στο σύστημα βάσης-10, όπως στη φυσική μας ζωή, αλλά και στη βάση-8 και τη βάση-16. Πολύ πριν οι SW-engineers χρησιμοποιήσει γλώσσες όπως το JAVA ή το C ++ για να προγραμματίσουν τους μικροελεγκτές στις εγγενείς γλώσσες συναρμολόγησης τους. Οι μόνες λειτουργίες είναι ένας μικροελεγκτής ο οποίος εκτελεί απλές οδηγίες για το χειρισμό δεδομένων. Με τον προγραμματιστή αυτό είναι εύκολο να προσομοιωθούν λειτουργίες, όπως AND, OR, XOR και SHIFT στη μορφή δεδομένων των σύγχρονων μικροελεγκτών  ή των παλαιών μικροεπεξεργαστών. Έχει λειτουργία εισόδου, 8 ψηφία BCD χωρίς εκθέτη, μόνιμη μνήμη, ασπρόμαυρη οθόνη LCD και ξεχωριστό σήμα.

The Texas Instruments LCD Programmer ATA1303 is a very unusual computer that does math not only on the base-10 system, as in our natural life, but also on base-8 and base-16. Long before SW-engineers used languages ​​like JAVA or C ++ to program the microcontrollers in their native assembling languages. The only functions are a microcontroller that performs simple instructions for handling data. With this programmer, functions such as AND, OR, XOR, and SHIFT can be simulated in the form of modern microcontrollers or old microprocessors. It has input function, 8-digit BCD without display, permanent memory, black and white LCD and separate signal.

Πηγή