Το μοναδικό στο είδος του στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Sinclair ZX Spectrum 128K

Επεξεργαστής Zilog Z80A @3.5469 MHz, μνήμη RAM 128 KB, λειτουργικό σύστημα Sinclair Basic, έτος 1985

Ο Sinclair ZX Spectrum 128k, με την ονομασία Derby, πρόκειται για ένα αγγλικό προϊόν το οποίο κυκλοφόρησε πρώτη φορά στην Ισπανία σε συνεργασία με την εταιρεία Investrónica. Το χαρακτηριστικό του όνομα το απέκτησε λόγω του ότι η μνήμη RAM του επεκτάθηκε στα 128KB. Η κυβέρνηση της Ισπανίας έχει επιβάλει επιπλέον φόρους για τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές με μνήμη RAM μέχρι 64 KB και το πληκτρολόγιο των μηχανημάτων να έχει και την ισπανική γραμματοσειρά. Αποτελεί την εξέλιξη του ZX Spectrum+. Έχει λίγο μεγαλύτερο μήκος  λόγω της μεγαλύτερης ψήκτρας του ρυθμιστή τάσης, που είναι πλέον εξωτερική. Δίνεται η δυνατότητα λειτουργίας και ως ZX Spectrum.

Sinclair ZX Spectrum 128k, called Derby, was an English product that was first released in Spain in cooperation with Investrónica. This characteristic name was given to it because its ram expanded to 128KB. The Spanish government has imposed additional taxes on computers with a RAM of up to 64 KB and has enforced the machine keyboard to have the Spanish font as well. It’s the evolution of the ZX Spectrum. It is slightly longer due to the larger voltage regulator, which is now external. It can be used as ZX Spectrum.

Πηγή: