Το μοναδικό στο είδος του στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Sinclair ZX Spectrum+3 128K

Επεξεργαστής Zilog Z80A @3,5 MHz, μνήμη RAM 128KB, λειτουργικό σύστημα +3DOS, έτος 1987

Ο Sinclair Spectrum +3 είναι ο διάδοχος του Spectrum +2, ο οποίος διατέθηκε στο εμπόριο ένα χρόνο νωρίτερα. Ο υπολογιστής αυτός είναι μια μίξη ανάμεσα στον Spextrum 128 και τον Amstrad CPC-6128. Έχει ενσωματωμένους 3 disk-drive οι οποίοι βρίσκονται στη δεξιά πλευρά του και το πληκτρολόγιό του περιέχει όλα τα κουμπιά. Ο Spectrum +3 θεωρείται το απόλυτο μοντέλο Spectrum, συγκεντρώνοντας όλα τα καλά σημεία των προηγούμενων μηχανημάτων . Ήταν το τελευταίο αυθεντικό μοντέλο Sinclair που κατασκευάστηκε ποτέ.

The Sinclair Spectrum +3 is the successor of the Spectrum +2, marketed one year earlier. This computer is a mix between the Spectrum 128 and the Amstrad CPC-6128.  It has 3 disk-drive built-in the right-hand side of the case and a full-stroke keyboard. The Spectrum +3 is considered the ultimate Spectrum model, gathering all the good points of the previous spectrum machines. It was the last official Sinclair Spectrum model ever made.

 

 

Πηγή: