Το μοναδικό στο είδος του στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Sinclair ZX Spectrum

Επεξεργαστής Zilog Z80 A @3.5 MHz, μνήμη RAM 48KB, λειτουργικό σύστημα Sinclair BASIC, έτος 1982

Ο Sinclair ZX Spectrum ήταν ένας από τους πιο δημοφιλείς ευρωπαϊκούς υπολογιστές της δεκαετίας του 80. Ο υπολογιστής αυτός κυκλοφόρησε σε δύο μοντέλα με 16KB ή 48KB μνήμη RAM και είναι ο πρόγονος του ZX81. Για τη σωστή του λειτουργία χρειαζόταν μια έγχρωμη τηλεόραση ως μονάδα απεικόνισης και ένα κασετόφωνο για αποθήκευση/ανάγνωση αρχείων. Κάποια κουμπιά του περιέχουν περισσότερες από πέντε λειτουργίες. Ήταν ο μοναδικός ανταγωνιστής της Commodore 64. Μερικά πλήκτρα έχουν περισσότερες από πέντε λειτουργίες. Ο αυθεντικός ZX Spectrum είναι γνωστός για το ελαστικό του πληκτρολόγιο. Αντικαταστάθηκε το 1984 από τον Spectrum+ και το 1995 από τον Spectrum 128.

The Sinclair ZX Spectrum was one of the most popular European computers of the 80’s. This computer introduced two models, one with 16KB and another one with 48KB RAM and is the progenitor of ZX81. For its proper operation it was needed a television for a color graphic display and a tape deck for storage/reading archives. It was the only competitor of Commodore 64. Some keys have more than five functions. The original ZX Spectrum is remembered for its rubber keyboard. It was replaced in 1984 by the Spectrum+ and in 1985 by the Spectrum 128.

Πηγή: