Το μοναδικό στο είδος του στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Sinclair ZX-81

Επεξεργαστής processor Z-80 @3.25 MHz, μνήμη RAM 1ΚΒ, λειτουργικό σύστημα Sinclair BASIC system, έτος 1981

Ο Sinclair ZX-81 είναι το δεύτερο μοντέλο που εισήγαγε η αγγλική εταιρεία Sinclair στην ευρωπαϊκή αγορά, στις αρχές της δεκαετίας του 1980. Ήταν ο διάδοχος του ΖΧ80. Πρόκειται για μια εξελιγμένη αριθμομηχανή παρά για οικιακό υπολογιστή. Το πλαστικό πληκτρολόγιό του ήταν δύσκολο στη χρήση και για αυτό υπήρχαν στην αγορά πρόσθετα με μέχρι 5 κουμπιά επιπλέον ( “GRAPHICS”, “SHIFT” και “FUNCTION” ). Ήταν πολύ δημοφιλής λόγω του ότι ήταν φθηνός και χρειαζόταν συναρμολόγηση. Για τη λειτουργία του χρειαζόταν μπαταρίες. Συνδεόταν με το κασετόφωνο για την ανάγνωση/εγγραφή αρχείων αλλά και για το τρέξιμο προγραμμάτων. Ο ZX-81 μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε δύο modes, SLOW και FAST. Το FAST mode ήταν το μόνο διαθέσιμο στο ZX-80. Μια πολύ μεγάλη σειρά περιφερειακών μονάδων αναπτύχθηκε για αυτόν τον υπολογιστή: 3.5″ floppy disk μονάδα, πληκτρολόγιο, υψηλής ανάλυσης επέκταση γραφικών, RS232 ή Centronics θύρα, επεκτάσεις RAM, κ.α

 

The Sinclair ZX-81 is the second model introduced by the English company Sinclair in the European market in the early 1980s. It was the successor of the ZX80.  It is more of a calculator than a home computer. The plastic keyboard was difficult in use and there were keyboard up to 5 extra buttons ( “GRAPHICS”, “SHIFT” και “FUNCTION” keys) on the market. It was very popular because it was cheap and needed assembly. Battery required for operation. A tape deck was connected for reading/recording archives and for running programs. ZX-81 could be used in two modes, SLOW and FAST. FAST mode was the only one available on the ZX-80. A very large range of peripheral units was developed for this computer: 3.5″ floppy disk drive, keyboard, high resolution graphics extension, RS232 or Centronics port, RAM extensions, etc.

 

Πηγή: