Το μοναδικό στο είδος του στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Sinclair PC 200

Επεξεργαστής Intel 8086 @ 8 MHz, μνήμη RAM 512 Kb, έτος 1988

Το μοντέλο Sinclair PC200 της Amstrad ήταν ένας σταθερός υπολογιστής που αποτέλεσε μια ριζική αλλαγή από οτιδήποτε είχε παράγει προηγουμένως κάτω από την ετικέτα Sinclair. Κυκλοφόρησε στην αγορά το 1988. Το μηχάνημα ήταν ένας σοβαρά αποκομμένος υπολογιστής που διέθετε επεξεργαστή Intel 8086 με ταχύτητα 8 MHz, κάρτα γραφικών CGA και μνήμη RAM 512K. Δεν είχε σκληρό δίσκο. Η μνήμη του θα μπορούσε να επεκταθεί σε 640Kb και θα μπορούσε να προστεθεί ένας επεξεργαστής μαθηματικών Intel 8087. Παρόλο που δόθηκαν δύο εγκοπές επέκτασης, ο σχεδιασμός της θήκης σήμαινε ότι δεν μπορούσαν να στεγαστούν μέσα στο μηχάνημα – το επάνω κάλυμμα έπρεπε να αφαιρεθεί μόνιμα. Αυτό περιόρισε σημαντικά την επέκτασή της.  Τίποτα για το PC200 δεν ήταν πρωτότυπο: ήταν απλώς μια ανασυσκευασμένη έκδοση του PC20 που είχε κυκλοφορήσει νωρίτερα η Amstrad στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι οθόνες που μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν με το μηχάνημα, το χρώμα S14-CM και το μονόχρωμο S12-MM, επαναπροσδιορίστηκαν με τον ίδιο τρόπο – ο πρώτος βασίστηκε στο δημοφιλές Amstrad PC1640 και ο τελευταίος στην κονσόλα Schneider (ευρωπαϊκή εμπορική ονομασία Amstrad) Euro-PC. Τα μόνα περιφερειακά που παρήχθησαν για το μηχάνημα ήταν ένα τυπικό μαύρο ποντίκι Amstrad και το αναλογικό joystick SPJ-1. Σήμερα το μοντέλο αυτό είναι εξαιρετικά σπάνιο.

The Sinclair PC200 from Amstrad was a desktop computer that was a radical change from anything it had previously produced under the Sinclair tag. Released in the market in 1988. The machine was a seriously disconnected computer that had an Intel 8086 processor at 8 MHz, a CGA graphics card and a 512K RAM. This computer had not a hard drive. Its memory could be expanded to 640Kb and an Intel 8087 mathematical processor could be added. Although two extension slots were provided, the design of the case meant they could not be housed in the machine – the top cover had to be permanently removed. This significantly reduced its expansion. Nothing for the PC200 was original: it was just a repackaged version of PC20 that Amstrad had earlier released in the United States. The monitors that could be used with the machine, the S14-CM color and the monochrome S12-MM, were redefined in the same way – the first one was based on the popular Amstrad PC1640 and the latter on the Euro-PC Schneider (European brand name Amstrad) . The only peripherals that were produced for the machine were a typical Amstrad black mouse and SPJ-1 analog joystick. Today this model is extremely rare.

Πηγή