Το μοναδικό στο είδος του στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

  • Artwork
  • Artwork

Sharp ZR-5800

Επεξεργαστής 16 bit Sharp,  μνήμη RAM 2 MB, έτος 1996

Το μοντέλο Sharp ZR-5800 κυκλοφόρησε στην αγορά το 1996. Διαθέτει επεξεργαστή 16 bit Sharp,  μνήμη RAM με χωρητικότητα 2 MB, το οποίο μεταφράζεται σε περίπου 1,6 MB  χώρου χρηστών, θύρες PCMCIA τύπου II και μνήμη flash. Το πιο εντυπωσιακό χαρακτηριστικό της νέας μονάδας είναι η οθόνη LCD 320×240 με οπίσθιο φωτισμό. Πιέζοντας το 2ο πλήκτρο, τότε το CAPS αναδεικνύει μια απαλή μπλε λάμψη. Η νέα οθόνη λύνει το πρόβλημα του τρόπου χρήσης του Zaurus σε κακές συνθήκες φωτισμού.

The Sharp ZR-5800 was released in 1996. It has a Sharp 16-bit processor, 2 MB RAM, which translates into about 1.6 MB of user space, PCMCIA type II ports and flash memory. The most impressive feature of the new unit is the 320×240 backlit LCD. By pressing the 2nd key, CAPS shows a soft blue glow. The new screen solves the problem of using Zaurus in poor lighting conditions.

Πηγή