Το μοναδικό στο είδος του στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

SCHNEIDER PC 1640 DD

ΕπεξεργαστήςIntel 8086@8ΜΗz, μνήμη RAM 640kb, λειτουργικό σύστημα MS DOS 3.2, έτος 1986


Υπάρχουν τρία διαφορετικά είδη οθονών που υποστηρίζονται , τα μονόχρωμα χαμηλής ανάλυσης(max 640×200) και τα hi-res(max640x350). Η οθόνη παρακολούθησης υψηλής απόδοσης είχε έναν ανεμιστήρα για την τροφοδοσία ρεύματος  σε αντίθεση με τις άλλες οθόνες που δεν είχαν. Με την οθόνη χαμηλής ανάλυσης μπορεί να γίνει επιλογή μεταξύ πλήρους λειτουργίας CGA  και λειτουργία EGA.

 

There   are    three different   type of monitors   supported, monochrome low resolution (max 640×200) and   hi-res (max 640×350). The   high   performance   monitor   has   a fan for power in contrast to, the other monitors they did   not   have.  With   the   low resolution screen, you can   choose between full CGA mode and EGA mode.

Πηγή: