Το μοναδικό στο είδος του στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Schneider EuroPC II

Στη Γερμανία, η Schneider Computer Division, η οποία πωλούσε προϊόντα της Amstrad, αποφάσισε να προσφέρει έναν «οικιακό υπολογιστή» ως συνέχεια της γραμμής μικροϋπολογιστών Amstrad. Το 1988 κυκλοφόρησαν το Euro PC, και λίγο αργότερα το Euro PC II (με νέα mainboard και 768kB μνήμης RAM) που ήταν πανομοιότυποι υπολογιστές σε μορφή πληκτρολογίου.

 

In Germany, Schneider Computer Division, which was selling Amstrad products, decided to offer a “home PC” as a continuation of Amstrad CPC Z80-powered microcomputers line. In 1988 they released Euro PC, and not much later Euro PC II (with new mainboard and 768kB of RAM) which were a complete PC clones in a keyboard-like casings. Quickly Euro PC became a popular product offered even in mail-order catalogues. Euro PC is a totally German machine not much related to British Amstrad.Euro PC II was a 8088-based complete PC XT-compatible computer containing a CGA/MDA-compatible graphics chip and 768kB of RAM. In the same casing there was a keyboard and 720kB 3.5″ floppy disk drive. By using connectors it was possible to connect joystick, mouse, external floppy disk drive or hard disk using XTA interface. The processor could run at 9.54MHz which was similar to many XTs of late 1980s. In mainboard there was a battery-backed clock chip, so the time was preserved. Single ISA slot allows to expand its capabilities by installing interface or VGA boards. It was usually purchased by consumers as a “startin point” in PC environment. It was shipped with power supply unit, 12-inch display and MS-DOS 3.3 operating system with MS Works package. It was more than enough to start with PC.

Πήγη