Το μοναδικό στο είδος του στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

  • Artwork
  • Artwork
  • Artwork

SAMSUNG NOTEMASTER 386S/16

Επεξεργαστής Intel 80386SX @ 16MΗz, μνήμη RAM 1MB, λειτουργικό σύστημα Windows 3.0, έτος 1991

Το Note master κυκλοφόρησε στην αγορά το ‘90 σε χαμηλή τιμή με πολύ καλή οθόνη και βολικό πληκτρολόγιο. Μπορεί να αναβαθμιστεί με συνεπεξεργαστή το modem ή η μνήμη του, χωρίς να ανοιχθεί η συσκευή. Για τα δεδομένα της  εποχής του  είναι λεπτό και ελαφρύ. Διαθέτει  VGA LCD screen display , μία υποδοχή floppy disc ενώ η μπαταρία του φτάνει τις τρεις ώρες.

The Notemaster makes entry at 90’s in low price with very good screen and a comfortable keyboard. It can be upgraded with coprocessor his modem or memory, without opening the case. For his season it is thin and light. It allocates VGA LCD screen display, one floppy disk drive. Its battery reaches the three hours.

Πηγή