Το μοναδικό στο είδος του στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Psion Series 3c

Επεξεργαστής ARM710T, V30 @ 7.7  Mhz, μνήμη RAM 16 MB, έτος 1996

Η σειρά Psion Series 3c κυκλοφόρησε στην αγορά το 1996 και είναι η επόμενη παραλλαγή μετά την σειρά Psion Series 3a. Διαθέτει οθόνη LCD, επεξεργαστή ARM710T, V30 με ταχύτητα 7.7  Mhz, πληκτρολόγιο, οθόνη αφής, μικρόφωνο, μνήμη ROM με χωρητικότητα 8 MB, μνήμη RAM με χωρητικότητα 16 MB και 2 μπαταρίες AA.

The Psion Series 3c was launched in 1996 and is the next variation after the Psion Series 3a. It has an LCD screen, ARM710T  V30processor with speed 7.7Mhz, keyboard, touchscreen, microphone, 8MB ROM, 16MB RAM, and 2 AA batteries.

Πηγή